Griffon Gas leak detector

Beskrivning

För att upptäcka läckor i gas, tryckluft och ångledningar och tryckkärl. "SHERLOCK" gasläckardetektor är icke-frätande, icke-brandfarlig och giftfri.

Specifikation

Innehåll 0,4 L

Information & manualer

Senast sedda produkter