Pool-I.D. Electronic TDS tester

Beskrivning

Pool-ID lättjusterad elektronisk mätning med hjälp av kalibreringsvätska. Sätt sonden i vätskan, läs av värdet på displayen och justera enheten med justeringsskruven.
  • Testområde: 0,00 -10,00 ppm
  • Precision: +/- 2%
  • Kalibrering: 1 punkt manuell
  • Villkor: 0 - 50 C, RH 100%

Information & manualer

  • Alla produkter omfattas av 1 till 2 års garanti.
Senast sedda produkter