Yamit Fertilizer tank

Beskrivning

utvändig och invändig ytbeläggning: elektrostatisk ugnsbakad polyester-epoxipulverbeläggning med en tjocklek på 150-200 mikron.
Gödningstankar kräver ingen extern energikälla för att fungera, förutom en tryckskillnad över in- och utloppet.
Flexibel och hållbar gummifog, stor beständighet mot korrosion från kemikalier som används i jordbruk.
Drift: gödningstankarna är enkla att använda och underhålla. En tryckskillnad mellan in- och utloppsanslutningarna skapar flöde till tanken och förskjuter kemikalier från tanken via utloppet till huvudledningen.
Användning: gödselstankarna är den konstnadseffektiva lösningen för gödsling av grödor där automatiska system är för dyra eller där el inte finns tillgänglig. 

Specifikation

Färg blå
Tryck 8 bar
Typ vertikal
Material stålpulverbelagt
Senast sedda produkter