Ansvarsfriskrivning

Denna webbplats sammanställs noggrant och uppdateras regelbundet av MegaGroup Trade Holding B.V. och dess dotterbolag (som Bosta, Bevo, Bevonordics, Norsup, Reber och Aquadrip) (hädanefter tillsammans och enskilt kallade: ”MegaGroup”). Trots det måste uppgifterna på denna webbplats betraktas som allmän information, utan några garantier. Den är inget alternativ till en separat, omfattande kontakt.

MegaGroup garanterar inte att informationen på dessa sidor är aktuell, korrekt eller fullständig och inte heller att webbplatsen alltid är tillgänglig. MegaGroup är aldrig, utan undantag, ansvarigt för eventuella indirekta skador eller följdskador eller för någon form av förlust eller skada som uppstår genom förlorade uppgifter eller utebliven vinst till följd av eller i samband med användningen av denna webbplats.

På denna webbplats finns det länkar till andra webbplatser. Att dessa länkar finns med betyder inte nödvändigtvis att MegaGroup rekommenderar eller godkänner innehållet och åsikterna på dessa webbplatser. Innehållet på dessa webbplatser tillhörande utomstående, som vi länkar till, faller inte på något som helst sätt under MegaGroups ansvar. Så snart du använder dessa externa länkar lämnar du MegaGroups informationsutbud.