Ansvarsfriskrivning

Bevo Nordic A/S sammanställer dessa webbsidor och uppdaterar dem regelbundet. Likväl ska data på denna webbplats betraktas som allmän information och utan garanti. Den ersätter inte detaljerad individuell konsultation.

Bevo Nordic A/S garanterar inte att informationen på dessa sidor är aktuell, korrekt eller fullständig och inte heller att webbplatsen alltid kommer att vara tillgänglig. Inte i något fall och utan begränsningar kommer Bevo Nordic A/S att kunna hållas ansvarig för indirekta eller efterföljande förluster eller skador, eller någon förlust eller skada som uppstår efter förlust av data eller vinster som härrör från, eller uppstår i samband med användningen av denna webbplats.

Denna webbplats innehåller länkar till andra webbplatser. Införandet av sådana länkar innebär inte nödvändigtvis att Bevo Nordic A/S rekommenderar eller stödjer innehållet i dem och åsikter som förekommer på dem. Innehållet på sådana tredjepartswebbplatser kopplade till denna webbplats är inte på något sätt Bevo Nordic A/S ansvar. När du använder sådana externa länkar lämnar du Bevo Nordic A/S informationserbjudande. Olika regler kan gälla för erbjudanden från en tredje part, särskilt när det gäller skydd av personuppgifter. Dessutom frånsäger Bevo Nordic A/S sig ansvar vid oaktsamhetsbrott om sådana tjänster används, i synnerhet om datafiler som erbjuds av Bevo Nordic A/S på Bevo Nordic A/S webbsidor laddas ner.

Vi vidtar alla lämpliga åtgärder för att hålla denna webbplats tillgänglig och i drift. Dock har Bevo Nordic A/S inget ansvar för och tar därför inget ansvar för om webbplatsen är tillfälligt otillgänglig på grund av tekniska problem utanför sin kontroll.