Integritetspolicy

MegaGroup är ett holdingbolag för en grupp vattentekniska grossister i Europa. Med vår webbplats vill vi ge kunderna en bättre produkt och kommunikationsupplevelse. Vi vill också ge dig tydlig information om vilken information vi samlar in och hur vi använder den.

Så här följer vi gällande lagar

Mega Group Trade och dess närstående företags webbplatser (Bosta, Bevo, Norsup) omfattas av alla moderna tillämpliga lagar angående skydd av personuppgifter samt sekretess. Dina personuppgifter behandlas därför med största försiktighet. Vi vill påminna om att du inte har någon skyldighet att tillhandahålla personuppgifter till oss, men en stor del av de personuppgifter vi begär är viktiga för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster till dig eller förbättra vår service till dig. Vi kanske inte kan tillhandahålla våra tjänster om du väljer att inte dela med dig av den begärda informationen.

Information som vi samlar in

Vi samlar in information från dig genom tre kanaler (i) som du förser oss med när du skapar ett användarnamn eller gör en beställning. Detta är personuppgifter såsom ditt namn, kontaktuppgifter och ditt kön. Den återstående informationen är (ii) det vi samlar in genom cookies som placeras på våra webbsidor (besök vår cookiepolicy för en översikt över detta) och (iii) genom våra plattformar för sociala medier (dvs. Linkedin, Youtube, Facebook). Vi hanterar dina personuppgifter för att kunna: godkänna din beställning; förebygga överdriven utlåning; ingå avtal med dig; kunna skicka dig nyhetsbrev, erbjudanden, användarinformation, servicemeddelanden, e-post eller något annat elektroniskt meddelande; utföra kundhantering; utföra (marknads-) analyser; uppfylla rättsliga skyldigheter; analysera, övervaka, optimera och säkra våra webbplatser och den teknik vi använder; genomföra marknadsundersökningar och skapa rapporter avseende prestanda och status på våra plattformar. Vi sparar denna information under en period av 26 månader.

Dela din information

Information som har uppgetts till Mega Group stannar inom ramen för bolagets närstående grupp av vattentekniska grossister, betrodda tredje part-processorer (t.ex. Google) och efter samtycke till Aqua2life, den icke-vinstdrivande stiftelse som man stödjer. Den information som lämnas till tredje part och Aqua2life kommer om inte annat anges vara personuppgifter som endast används för att utföra tjänsten som vi har beställt. Vi kan dela och använda din information med tredje part utan ditt medgivande för att kunna följa alla lagar och krav. Vi litar på våra kunder men delar och använder din information med kreditupplysnings- och bedrägeriförebyggande organ för att kunna upptäcka potentiella bedrägerier och andra brott och för att genomdriva våra rättigheter. Om Mega Group efterträds av ett annat företag kommer din information att delas med denna efterträdare för de ändamål som anges i detta integritetsmeddelande.Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att dina personuppgifter ska vara säkra. Vi ser till att den mjukvara och teknik som används för att behandla personuppgifter är tillräcklig och i enlighet med gällande lag för att förhindra obehörig åtkomst till, anpassning av, utlämnande av eller förlust av personuppgifter. Vi kommer också att uppfylla vår rapporteringsskyldighet i händelse av ett brott mot dina personuppgifter.

Säkerhet

Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att dina personuppgifter ska vara säkra. Vi ser till att den mjukvara och teknik som används för att behandla personuppgifter är tillräcklig och i enlighet med gällande lag för att förhindra obehörig åtkomst till, anpassning av, utlämnande av eller förlust av personuppgifter. Vi kommer också att uppfylla vår rapporteringsskyldighet i händelse av ett brott mot dina personuppgifter.

Ta bort, ändra eller begära uppgifter

Du har rätt att meddela oss om eventuella uppdateringar och korrigeringar av din information, begränsa eller ta bort dina uppgifter. Om du vill veta vilken information vi har om dig kan du även begära detta. För dessa tjänster kan du nå oss med den information som anges på sidan med kontaktuppgifter. Vi kommer att avbryta din begäran om vi inte kan eller inte helt kan avgöra om din begäran gäller borttagning eller ändring. För att kunna tillgodose din begäran kommer vi att be dig förklara ytterligare vad din begäran gäller. En bekräftelse kommer att skickas till dig beroende på hur du har kontaktat oss.

Ändringar av detta meddelande

Vi kommer emellanåt att uppdatera våra integritets- och cookiemeddelanden. Vi råder dig att regelbundet besöka denna sida för att se om några förändringar har skett.