Personlig service

Yrkesmän för yrkesmän

Bevo investerar i utvecklingen av sina medarbetare. Ju mer de vet om sin bransch desto bättre är de på att ge hjälp och rådgivning åt våra kunder Vi delar också vårt kunnande med våra internationella dotterbolag, och vi lär oss av varandras bästa praxis.

Personlig service

Personlig service är en viktig del av den service vi ger. Endast på detta sätt kan vi ge våra kunder rätt hjälp. Våra medarbetare är redo att ge ett professionellt svar på alla dina frågor, och de är alltid redo att tillsammans med dig tänka ut den bästa lösningen, oavsett produkt eller projekt.

Vi samarbetar med lokala säljteam som har ett stort kunnande om sina egna marknader. De är alltid tillgängliga som en kontaktpunkt för våra kunder. Det gör det väldigt tydligt, och det gör det så otroligt lätt att få ett svar!

Snabb service

Alla frågor besvaras snabbt av oss, och vi hjälper gärna till att lösa eventuella problem som uppstår. Vår tekniska serviceavdelning tar hand om det. Den nya distributionscentralen har etablerat ett eget servicecenter så att vi kan ge ännu bättre stöd i tekniska frågor.